terug naar overzicht

Een goed initiatief kan leiden tot een mooie onderneming.

Een goed initiatief kan leiden tot een mooie onderneming.
Fouzia de Waal
Fouzia de Waal Sociaal makelaar

In iedere wijk zijn er bewoners die ideeën hebben over het verbeteren van het welzijn in de buurt. Vaak leiden deze ideeën niet tot handelingen. DOENJA dienstverlening wil de bewoners stimuleren om deze ideeën tot uitvoering te brengen. Met behulp van de sociaal makelaars wordt er nu actief contact gelegd met deze bewoners, zodat hun ideeën daadwerkelijk tot goede ondernemingen leiden en daarmee het welzijn in de buurt verbeterd word. De sociaal makelaar speelt een coachende/ motiverende rol hierin. Er worden contacten gelegd met andere organisaties waarmee de bewoners hun ideeën tot uiting kunnen laten komen.

Op basis van Wij van de Straat bouwstenen is de sociaal makelaars op zoek naar ideeën, initiatieven en projecten van burgers in het kader van Economie & Bedrijvigheid, Gedrag & Gezondheid en Veiligheid & leefbaarheid. Op deze vlakken worden er contacten gemaakt met bewoners en organisaties, bewoners met bewoners of organisaties met organisaties. Deze samenwerking wordt gecoacht door de sociaal makelaar, zodat er een optimale samenwerking is. Het doel hiervan is dat de hele buurt, ook de meer kwetsbare bewoners, participeren in de activiteiten die worden gestart door bewoners en/of organisaties.

Hieronder kort het verhaal van een aantal bewoners/ initiatiefnemers uit Leidsche Rijn.

Mevrouw Duman - Saglam wilde een lange tijd iets betekenen voor basisschool kinderen in de wijk. Zij wilde huiswerkbegeleiding en bijles organiseren voor kinderen met een achterstand. Mevrouw Duman - Saglam is in contact gekomen met sociaal makelaar in Leidsche Rijn, Mevrouw Duman – Saglam kreeg advies en coaching bij het vinden van de juiste locatie/ vrijwilligers om het initiatief ‘Bijles het Zand’ op te starten. Dit proces gaat niet zonder vallen en opstaan en dat bleek in dit geval ook zo te zijn. De sociaal makelaar heeft hierin een coachende en motiverende rol, zodat de bewoner er niet alleen voor staat. Uiteindelijk is het een lopend initiatief waar mevrouw Duman - Saglam voldoening uithaalt en waar de buurt ook profijt van heeft.

Zo heeft het TOC-LR (Turks Ouderen Comité) een verleden met DOENJA dienstverlening, maar door vernieuwend Welzijn, heldere afspraken en een luisterend oor van de sociaal makelaar is de samenwerking weer met veel motivatie en een gezonder blik in toekomst opgepakt.

Mevrouw Harouach signaleerde de behoefte van ouders om voorgelicht te worden over de kinderbescherming en de zorgmelding die gedaan wordt door scholen. Er was veel onbegrip bij een aantal vrouwen als er door bijvoorbeeld de school een zorgmelding gedaan werd over het kind. Mevrouw Harouach geeft daarom een voorlichting hierover in verschillende talen. Deze voorlichting zorgt voor rust en opheldering bij deze ouders. In samenwerking met de Kinderbescherming heeft de sociaal makelaar mevrouw Harouach geadviseerd en gemotiveerd in het uitvoeren van dit initiatief.

Dit zijn een aantal voorbeelden van bewoners die zelf met een idee zijn gekomen om verschillende zaken in de buurt aan te pakken, zodat het sociaal samenhang in de buurt beter wordt. Een sociaal makelaar staat klaar voor bewoners die initiatief tonen en goede ideeën hebben, hoewel de sociaal makelaar actief op zoek is naar deze bewoners, zou het natuurlijk nog beter zijn dat de bewoners ook naar de sociaal makelaar toekomen met hun eigen initiatief. Dus hierbij roep ik alle bewoners van Parkwijk, Het Zand, Hoge Weide en Grauwaard op die bepaalde vaardigheden, ideeën of initiatieven hebben om zich te melden bij: Sociaal makelaar Leidsche Rijn Fouzia de Waal

E-mail: f.dewaal@doenjadienstverlening.nl of Tel. nr. 0652711486 Ik ben @DOENJAFouzia

Reageren

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog.