terug naar overzicht

Wijkverpleegkundige kwam gluren

Wijkverpleegkundige kwam gluren
Angela Manneh–van de Wiel
Angela Manneh–van de Wiel Sociaal makelaar

Alweer een aantal weken geleden kwam Marjolein de Winter van de GG&GD gluren bij de Sociaal makelaars van DOENJA. Zij is sociaal verpleegkundige in Kanaleneiland en wilde graag eens zien wat de Sociaal makelaars in de wijk allemaal doen. Marjolein  kwam op woensdag een dag meekijken in speeltuin Anansi en op donderdag is ze met ons de straat op gegaan om te spelen met de kinderen. Ook heeft ze meegekeken bij de senioren eetgroep in het Hart van Noord. Het was erg leuk dat ze met ons heeft meegekeken! Marjolein weet heel erg veel over de wijk. Bijzonder  om te merken dat we allemaal met dezelfde kinderen werken en elkaar toch zo zelden tegenkomen. Het was dan ook erg leerzaam om de dag eens samen door te brengen!
Marjolein schreef een stuk over haar ervaringen tijdens haar meeloopdagen bij de Sociaal makelaars.

Heb je ook interesse om eens te ‘gluren’ bij de sociaal makelaar? Kijk dan op www.doenjadienstverlening.nl hoe dat kan.

Angela van de Wiel

Wijkverpleegkundige gluurt bij Sociaal Makelaar

Even voorstellen:
Ik ben Marjolein de Winter, sociaal verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg GG&GD Utrecht. Ik ben vanaf 2008 enkele jaren werkzaam geweest in Kanaleneiland. Veel kinderen en/of ouders kennen mij van de gezondheidsonderzoeken die zij hebben gehad in groep 7 op de basisschool of klas 2 van het voortgezet onderwijs. Anderen herinneren mij zich van de ‘cola-sinas prik’ oftewel de DTP en BMR vaccinaties.

Watskebeurt?
DOENJA Dienstverlening heeft op haar website een oproep staan dat er gegluurd mag worden bij hun Sociaal makelaars. Aangezien ik benieuwd was naar de werkzaamheden van de Sociaal makelaar heb ik mee gelopen met onder andere Nout Ketelaar en Angela van de Wiel van speeltuin Anansi in Kanaleneiland.

Wat heb ik gezien?
In en rondom speeltuin Anansi wordt van alles georganiseerd. Er worden natuurlessen gegeven, er is een moestuintje, er worden musicals opgezet, het is een verzamelpunt voor het maatjesproject enzovoort. Tijdens alle activiteiten waren Angela en Nout in de buurt voor vragen en ideeën over heel Kanaleneiland, en soms ook om te bemiddelen.
Angela en Nout zijn betrokken bij de wijk. Zij kennen ontzettend veel namen en gezichten van de mensen uit Kanaleneiland en worden door velen herkend en gegroet. Je ziet hen regelmatig een praatje maken met bewoners, waardoor ze weten wat er leeft in de wijk.
De sociaal makelaars zijn makkelijk te benaderen, hebben een open houding en willen graag mee denken met de wijk. Donderdagmiddag 16:00 ging ik met een groep Sociaal makelaars en een trolley met speelgoed de straat op. Er werden flyers uitgedeeld voor een meidenfeestje die dezelfde week in speeltuin Anansi zou worden gegeven. Daarnaast werd er gespeeld en gepraat met de kinderen over hun ervaringen in de wijk. De sfeer was persoonlijk en gezellig.

Naast de Sociaal makelaars voor kinderen, heb ik kennis gemaakt met Sociaal makelaars voor senioren. Zij zijn het aanspreekpunt en tussenpersoon voor activiteiten die bewoners willen opzetten met en voor senioren. De Sociaal makelaar probeert de participatie en zelfstandigheid in de wijk te bevorderen. Zij ondersteunt door vraag en aanbod samen te brengen.
Zo is er een senioren eetgroep op de donderdagmiddag in Kanaleneiland en computerlessen voor senioren in Transwijk.

Wat heb ik geleerd?
Ik weet nu wie de Sociaal makelaars zijn, wat zij doen en hoe makkelijk zij benaderbaar zijn voor iedereen. Ik verwacht dat ik voortaan sneller contact met hen zal zoeken voor overleg of om even polshoogte te nemen. Om een voorbeeld te noemen: ik heb kinderen op gezondheidsonderzoeken gehad die werden gepest of zich onveilig voelde in hun buurt. Vanaf nu kan ik concreet aangeven bij wie ze moeten zijn om te kijken naar een oplossing. Dit maakt het voor een kind/ ouder een stuk laagdrempeliger. Ik weet voortaan dat zij op de juiste plek aan komen en er zo mogelijk een initiatief met bewoners wordt opgestart waar de hele buurt baat bij kan hebben.

Waarom zou je eens met een sociaal makelaar moeten mee kijken?
Om de samenwerking en verbinding met de wijk en wijkpartners vanuit alle hoeken en expertises zo optimaal mogelijk te krijgen. Signalen komen samen en communicatielijnen worden een stuk korter, waardoor je gezamenlijk eerder tot een effectieve aanpak zult komen voor meerdere situaties die aandacht vragen.
Ik zou vrijwilligers en ouders ook aanraden om eens mee te kijken, omdat dan zichtbaar wordt welke doelen de Sociaal makelaar heeft, en er vanuit bewonersperspectief meegedacht en geparticipeerd kan worden.

Bedankje
Ik wil alle Sociaal makelaars bedanken voor hun betrokkenheid, openheid, gezelligheid en gastvrijheid. Op naar een nog betere samenwerking!

Reageren

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog.