terug naar overzicht

Wie werken er samen aan een Vreedzaam Rivieren/Dichterswijk?

Wie werken er samen aan een Vreedzaam Rivieren/Dichterswijk?
Judith Loffeld
Judith Loffeld Sociaal makelaar


In gesprek met: Marco Murk

Al enige tijd is Rivieren-/Dichterswijk een Vreedzame Wijk. In een Vreedzame Wijk werkt men samen aan een positief leefklimaat. Vreedzaam is gebaseerd op verschillende pijlers, zoals  verantwoordelijkheid voor je omgeving en participatie, omgaan met diversiteit en omgaanmet conflicten. Verschillende mensen in de wijk vinden dit belangrijk en zetten zich hiervoor in. In elke nieuwsbrief wordt  aan die  mensen gevraagd wat zij belangrijk vinden aan de Vreedzame Wijk in Rivieren-/Dichterswijk en wat hun aandeel is.

Marco Murk werd 4 jaar geleden directeur van de Maaspleinschool, één van de drie Vreedzame scholen in Rivieren- /Dichterswijk. Nieuw met de Vreedzame School zag hij al vrij snel dat het raakvlakken heeft met andere methodes die een sociale en veilige omgeving willen creëren voor kinderen op school. Maar, zo stelde Marco, de Vreedzame school gaat verder. Het is meer een visie op hoe je je gedraagt in de maatschappij, hoe je je gedraagt onderling en hoe je met elkaar samenwerkt en met elkaar omgaat. Het is meer dan lesjes, je moet het met elkaar doen. Het is niet alleen een school-ding.
 Meedoen met de Vreedzame Wijk was voor Marco een logische stap, want “anders blijft het alleen van de school!” Nu merkt hij het al: op school gaan kinderen vreedzaam met elkaar om, ze leren conflicten zelf op te lossen op een constructieve manier, ze luisteren naar elkaar en gaan op een positieve manier met elkaar om. Het is rustig op school, de school is een positieve en veilige omgeving voor de kinderen.  Maar, zodra sommige leerlingen de drempel overstappen van school naar buiten verandert er iets voor hen. Dit is heel jammer, want vreedzaam met elkaar omgaan moet gewoon zijn, anders wordt het een toneelstukje wat je dan alleen op school doet, als een klein maatschappijtje. Juist het verbreden in de wijk is belangrijk, zodat ook buiten school kinderen, maar ook volwassenen “normaal” met elkaar omgaan. Het is daarbij belangrijk dat ‘Vreedzaam’ zich als een olievlek verspreidt. Dit gebeurt al door de oprichting van het platform Vreedzame Wijk (vreedzame bijeenkomst) en verschillende meerdere organisaties en plekken in de wijk zijn vreedzaam of gebruiken vreedzame methodes, zoals de BSO en buurttuin de Zandloper.
Ook middels andere projecten op school leren de kinderen dat Vreedzaam niet stopt op school, maar dat het ook daarbuiten geldt. Dat je ook iets voor de maatschappij kunt doen, bijvoorbeeld voor ouderen en dat je iets voor elkaar kunt over hebben. Dus dat het niet alleen gaat om wat je zelf leuk vindt, dus het nemen, maar dat het ook gaat om geven.
Om kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat, zijn ouders het belangrijkst! Niet alle kinderen krijgen van huis uit een vreedzame opvoeding mee. School is niet alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen, dit moet je met elkaar doen. Verantwoordelijk zijn voor elkaar en elkaar aanspreken op gedrag is een van de begrippen van Vreedzaam. We moeten met ons allen het beste geven aan de kinderen. In een Vreedzame omgeving groeien ze veilig op en krijgen ze de kans om zelf hun leven vorm te geven. Laten we daar samen voor zorgen!
Op deze manier hoopt Marco dat het gewoon ook weer veilig wordt en voelt op straat en met name op het Maasplein.  Want op dit moment is de buurt niet in staat om de onveiligheid van het plein, die lijkt te worden veroorzaakt door een kleine groep, om te buigen.
Op een Vreedzame manier  met elkaar omgaan vraagt een cultuurverandering en die gebeurt niet van de ene op de andere dag. Langzaam bouwen aan verandering is hierbij belangrijk. Daarbij horen ook succesverhalen! Zo kwamen onlangs ouders bij elkaar die een conflict hadden door een incident. Door met elkaar te spreken en naar elkaars verhaal te luisteren konden ze het met elkaar uitpraten. Gevolg is dat het conflict niet verder opgelopen is, maar dat ze excuses naar elkaar kunnen maken en elkaar nu weer gewoon kunnen groeten.
Zo hoopt Marco dat door Vreedzaam te blijven zaaien het een positieve uitwerking heeft op lange termijn, zodat iedereen zich veilig voelt en blijft voelen in Rivierenwijk.

Op 23 april vindt  er in de Nieuwe Jutter een Vreedzame bijeenkomst plaats, die open is voor alle organisaties en bewoners in de wijk. De bijeenkomst vindt ’s avonds plaats. Mocht u deze willen bijwonen of zelf  meer weten over de Vreedzame Wijk of samen zorgdragen voor een Vreedzame straat of plein dan kunt u contact opnemen met Judith Loffeld, DOENJA Dienstverlening per email: j.loffeld@doenjadienstverlening.nl of per tel: 06-41413273

 

 

 

Reageren

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog.