terug naar overzicht

Kangoeroe-woningen: antwoord op vraagstuk langer thuis wonen

Kangoeroe-woningen: antwoord op vraagstuk langer thuis wonen
El Bakey Aissaoui
El Bakey Aissaoui Sociaal makelaar

Tijdens mijn bezoek/vakantie in mijn land van herkomst afgelopen zomer, sprak ik met familieleden van bejaarde ouders of een gehandicapt kind.  Ook sprak ik met intellectuelen en deskundigen uit mijn eigen netwerk.  De vragen die o.a. aan bod kwamen: hoe wordt de zorg voor deze doelgroep geregeld in Marokko? Door wie worden ze opgevangen en wie doet wat? Hoe zit het met sociale klassenverschillen in Marokko in verhouding met dit vraagstuk, etc…

In Marokko maakt een groot deel van de bevolking geen lange termijn-plannen als het gaat om het opvangen en verzorgen van een (toekomstig) kwetsbaar familielid. Met uitzondering van een aantal kleine zaken, zoals een extra kamer of huisje laten bouwen voor een ouder wordend echtpaar. De meeste kinderen (en zelfs kleinkinderen) gaan ervan uit dat zij voor hun ouderen en gehandicapte familieleden moeten zorgen en verwachten geen (financiële) ondersteuning  van wie dan ook. Sterker nog ,het is een plicht voor iedere moslim om voor zijn eigen kwetsbare familieleden te zorgen.

Kwetsbare ouderen die in een verzorgingshuis  terecht komen in Marokko, kun je in twee groepen delen: de grote groep bestaat meestal uit arme kwetsbaren die geen (directe) familieleden hebben om hen te verzorgen. Deze groep wordt opgevangen door de staat, in verzorgingshuizen met beperkte middelen.  De tweede groep bestaat uit kwetsbaren die terecht komen in de luxe privé verzorgingshuizen. Hun familieleden (behorend tot een Marokkaanse elite) kiezen bewust hiervoor met instemming van desbetreffende persoon. Maar over het algemeen is het nog steeds een taboe en zelfs een schande om iemand  te “dumpen” in een zorginstelling of bejaardenhuis.

 

Kangoeroe-woningen:

Het is een bekend verhaal in Marokko dat kinderen (vaak zonen) die op zichzelf gaan wonen, altijd in de buurt van hun ouders blijven wonen. Velen, met een redelijk inkomen, laten een huis bouwen waarbij meestal zoon boven woont en de vaak bejaarde ouders beneden. Dit soort constructie is bekend in Nederland met de term “kangoeroewoning” (ook wel tandemwoning genoemd); een woonvorm waarbij mensen die zorg nodig hebben toch zelfstandig kunnen wonen en deel kunnen uitmaken van het huishouden van een mantelzorger. De twee woningen zijn naast elkaar of boven elkaar geplaatst en door middel van een tussendeur of tussentrap is het mogelijk van de ene naar de andere woning te gaan. Het uitgangspunt van een kangoeroewoning is dat je kunt zorgen voor bijvoorbeeld jouw gehandicapte kind of samen wilt wonen met je ouders en toch met jouw eigen gezin in de hoofdwoning een eigen leven kunt leiden.

 

Kanaleneiland:

Gemeente Utrecht wil graag langer thuis wonen stimuleren en waar nodig faciliteren; zo lang mogelijk zelfstandig en daarna met ondersteuning van eigen netwerk. In een wijk als Kanaleneiland, waar de meeste mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst wonen, is er een grote behoefte aan de bovengenoemde woonvormen. Ik hoor vaak van mensen dat  zij graag bereid zijn, met of zonder financiële hulpmiddelen, hun naasten te verzorgen tot het laatste moment als zij in de buurt blijven wonen.

 

Voordelen Kangoeroewoningen

Deze kangoeroewoningen kosten de overheid minder geld, omdat er bespaard wordt op hulpverlening en verpleging; immers, een groot deel van deze ondersteuning wordt door de familieleden gegeven. Verder zullen de kangoeroewoningen eenzaamheid van de ouderen tegengaan, doordat ze dichtbij een familielid wonen en dus hun contacten behouden. Daarnaast is het qua communicatie makkelijker voor ouderen om met een dochter of zoon te praten over hun klachten en wensen, dan met een buitenstander. Taalbarrière en schaamte spelen hierbij een belangrijke rol. Ook is het veel veiliger voor ouderen om dichtbij hun kinderen te wonen. Het is soms ook mogelijk om op een dure oppas te besparen, doordat opa of oma (als zij hiertoe in staat zijn) voor kleine kinderen kunnen oppassen. 

Kortom, kangoeroewoningen zouden één van de ingezette middelen kunnen zijn in een wijk als Kanaleneiland zodat kwetsbaren langer thuis kunnen blijven wonen, en daarom moeten deze woonvormen door zowel de regering als de woningcorporaties gestimuleerd en gecreëerd worden.

Reageren

Reacties

Ik zie hier alleen maar voordelen aan:
De staat bespaart hier op, de ouderen zijn tevreden, de naasten leveren vrijwellig werk die ze met plezier willen doen.
Beter kun je het niet hebben.
Hup kangoeroewoningen.

30 Sep - Elja