terug naar overzicht

Verbinden over de grenzen

Verbinden over de grenzen
Dayna Maduro
Dayna Maduro Sociaal makelaar

Op vrijdag 22 april hadden wij voor de tweede keer in samenwerking met “Utrecht in Dialoog” een bijeenkomst georganiseerd in Hart van Noord. Er was een goede opkomst. We hebben 2 gesprekstafels gevormd. Het thema was “verbinden over de grenzen”. Een gevarieerde opkomst met verschillende culturele- en belevenis achtergronden.

De vluchtelingen bewoners deelden hun ervaringen rond dit thema. Hoe belangrijk de omgeving, het netwerk en de contacten zijn voor de vrouwen om grenzen te verleggen voor een droom, voor een ander leven, maar ook om je aan te passen aan de gewoontes en het leven in Nederland. Het duurt jaren voordat je contact maakt met andere bewoners in een wijk of omgeving. Het duurt jaren om daarna de Nederlandse taal te beheersen. De vrouwen willen zelf keuzes kunnen maken. Hierin kom je obstakels tegen waarin je niet altijd ondersteund wordt door familie of bekenden. De Eritrese, Soedanese en Afghaanse vrouwen gaven ook aan hoe moeilijk het blijft als ze grenzen hebben verlegd. Families en bekenden accepteren niet makkelijk de stappen en besluiten die ze nemen en dit maakt soms dat ze contacten verliezen. Als sociaal makelaar ondersteunen wij de onzichtbare krachten die deze groep heeft in hoe en welke stappen de vrouwen zelf willen nemen. We brengen de vrouwen in verbinding met de wijk en de samenwerkende partners. Mijn droom is om nieuwkomers en vluchtelingen zo snel mogelijk in contact te laten komen met andere bewoners uit de wijk. Samen de maatschappij te verkennen en er van te leren. Dat de grens van een Noodopvang en een AZC niet tot de deur van het gebouw is, maar verbroken kan worden. Zo kan de vluchteling  zo snel mogelijk van de omgeving leren en haar netwerk verbreden. En uiteindelijk met haar eigen kracht onderdeel te zijn van de samenleving in Nederland.

Dayna Maduro, sociaal makelaar Kanaleneiland/Transwijk

Aan de andere tafel zijn er gesprekken gevoerd over hoe het is als je familie in een ander land hebt wonen of in het land van herkomst. Iemand vertelde over zijn moeder die een broer in Amerika heeft en die al jaren niet gezien had. De zoon is samen met zijn moeder naar Amerika gegaan en zo zijn broer er zus weer met elkaar verbonden. Nu skypen ze wekelijks met elkaar. Een Marokkaanse moeder vertelde dat ze alleen contact had met haar schoonfamilie toen ze toen ze pas in Nederland kwam (haar man woonde hier al).  Via de basisschool van haar kinderen heeft ze andere vrouwen uit de wijk leren kennen waar ze nu contact mee heeft. Zo heeft zij haar netwerk uitgebreid. Deze moeder vindt het jammer dat er op de basisscholen in deze wijk geen Nederlandse kinderen meer zijn. We hebben toen met elkaar gesproken hoe we Nederlandse kinderen en allochtone kinderen met elkaar kunnen verbinden. Misschien via een dialoogbijeenkomst met kinderen uit Rivieren/dichterswijk of Leidsche Rijn via de collega sociaal makelaars. De deelnemers gaven ook aan dat we dicht bij huis moeten proberen om met elkaar in contact te komen, bijvoorbeeld: maak eens een praatje  met je buren. Via deze dialoogbijeenkomsten bereik je dat je over “de muur” kunt kijken bij mensen van verschillende culturen. Daardoor kijk je minder naar verschillen maar meer naar de overeenkomsten. Je leert elkaar kennen en daardoor begrijpen, dat we allemaal dezelfde gevoelens hebben ondanks de verschillen. De essentie van de dialoogbijeenkomsten is dat je leert luisteren en hoort wat de ander denkt. Je kunt je mening naar voren brengen zonder te oordelen en andermans mening leren kennen.

Dinie Hennevelt, sociaal makelaar Kanaleneiland

 

Reageren

Reacties

Wat een mooi onderwerp om verbindingen te leggen.

27 Apr - Henna Mathura