Over DOENJA

 

Iedere dag nieuwe kansen creëren

Deze missie brengt DOENJA Dienstverlening al ruim 10 jaar in de praktijk. We richten ons met ervaring en ondernemerschap op het sociaal makelaarschap en sociaal beheer in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn, Zuidwest en Binnenstad. Je kunt ons in de wijk overal tegenkomen, bijvoorbeeld in wijkaccommodaties, buurtcentra en speeltuinen.

Participatiesamenleving
Met het begrip Participatiesamenleving en de komst van Vernieuwend Welzijn is het perspectief op welzijnswerk veranderd. Onze medewerkers noemen we sociaal makelaars en sociaal beheerders. Het relatief comfortabele idee dat ‘de overheid’ of de anderen ‘het wel voor ons zullen doen’ is gedateerd. Buurtbewoners moeten zelf aan de slag. Met initiatieven,zelfbeheer, bewonersgroepen… en de sociaal makelaars en sociaal beheerders verbinden, voelen aan, initiëren, stimuleren en faciliteren. We gaan ervan uit dat iedereen talenten heeft die waardevol kunnen zijn voor de maatschappij.

Uitgangspunt sociaal makelen
De kern van ons werk vormt het makelen: we luisteren naar bewoners en leggen verbindingen in de wijk, zodat we samen met bewoners en partners initiatieven kunnen opzetten. We vertalen signalen uit de wijk naar een advies, hoe de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. We zijn er voor iedereen. We dragen bij aan een wijk waar bewoners met plezier wonen, zelfredzaam zijn en zich veilig voelen. Een wijk waar kinderen goed kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot participerende burgers. We werken hierin, als onderdeel van de buurt, met bewoners en tal van partners samen. We gaan in ons werk uit van de eigen kracht van mensen en zoeken aansluiting bij wat bewoners zelf willen en kunnen.

Download hier onze brochure.

Wilt u meer weten over onze organisatie en projecten? Bekijk dan ons jaarverslag.

Vreedzame organisatie
DOENJA dienstverlening  is een Vreedzame organisatie. Dit betekent dat er aandacht is voor de doorontwikkeling en borging van de Vreedzame wijk, zowel intern binnen DOENJA als extern in de wijk. De uitgangspunten van Vreedzaam, zoals het stimuleren van democratisch burgerschap, bewoners een stem geven en conflicten constructief oplossen, zijn in onze ogen de basis van het Sociaal Makelaarschap. Lees hier meer over de Vreedzame wijk.

 

Jeugd
Zowel in Zuidwest als in Leidsche Rijn woont een relatief groot aantal jeugdige bewoners. Daarom besteden we in het bijzonder aandacht aan het waarmaken van kansen voor de jeugd. Onze activiteiten zijn erop gericht om kinderen te leren deel uit te maken van een gemeenschap waaraan zij een bijdrage leveren en oog hebben voor anderen. We doen dit via trajecten onder schooltijd (zoals de Kinderraad) en buiten schooltijd (bijvoorbeeld Maatjes). Het is onze ervaring dat maatschappelijke betrokkenheid bijdraagt aan het voorkomen van een (jeugd)zorgvraag. Bij jeugd sluiten we nauw aan op het onderwijs aan de hand van drie pijlers: talentontwikkeling, ouderparticipatie en democratisch burgerschap/vreedzame aanpak.

Speeltuinen
Er zijn verschillende speeltuinlocaties waar de Sociaal Makelaars van DOENJA regelmatig te vinden zijn. Om o.a. bewoners door te kunnen verwijzen, signalen op te vangen en een veilig speelklimaat vorm te geven met betrokken bewoners. Op deze speeltuinen zijn ouders welkom om met hun kinderen (t/m 12 jr) te komen spelen. Bekijk hier de speeltuinlocaties binnen het werkgebied van DOENJA.

Senioren
De veranderingen in de Zorg vragen om extra aandacht voor de senioren, die meer dan voorheen in de wijken blijven wonen. In samenwerking met Zorginstellingen en hulpverlening ondersteunen we senioren om zelf de hulp te organiseren waar ze behoefte aan hebben. We dragen bij aan netwerkvormen zodat senioren onderling elkaar kunnen helpen en activiteiten en ontmoetingspunten ontstaan.