Over DOENJA

 

Met hart voor uw wijk

DOENJA Dienstverlening is de Sociaal Makelorganisatie voor de Utrechtse wijken Leidsche Rijn, Zuidwest en Binnenstad. De kern van ons werk vormt het makelen: we leggen verbindingen zodat bewoners hun initiatieven kunnen realiseren en we vertalen signalen uit de wijk naar een advies hoe de leefbaarheid van de wijk te verbeteren.

We zijn er voor iedereen. We dragen bij aan een wijk waar bewoners met plezier wonen, zelfredzaam zijn en zich veilig voelen. Een wijk waar kinderen goed kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot participerende burgers. We werken hierin met bewoners en tal van partners samen.

We geloven

in een inclusieve samenleving, waarin iedereen ertoe doet en iedereen meedoet.

We willen

  • bijdragen aan vitale wijken waarin bewoners met plezier wonen, zelfredzaam zijn en zich veilig voelen.
  • bijdragen aan wijken waarin kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot participerende burgers
  • leidend zijn in de ontwikkeling van de professie van de Sociaal Makelaar

We dromen van

  • Vitale wijken die het vermogen hebben om de leefbaarheid van binnenuit te vergroten.
  • Wijken die zelflerend en zelf organiserend zijn

We zijn

  • Ondernemend
  • Verbindend
  • Leergierig
  • Resultaat bewust

Sport- en speluitleen

In Utrecht is DOENJA ook breed actief met haar sport- en speluitleen. Scholen, buurtcomités en sportverenigingen kunnen met onze artikelen hun buurtfeest of sportdag tot een geweldig feest maken. De sport- en speluitleen is ook één van de plekken binnen DOENJA waar collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn en hun talenten verder ontwikkelen.

Wilt u meer weten over onze organisatie en projecten? Bekijk dan ons jaarverslag.

Vreedzame organisatie

DOENJA dienstverlening  is een Vreedzame organisatie. Dit betekent dat er aandacht is voor de doorontwikkeling en borging van de Vreedzame wijk, zowel intern binnen DOENJA als extern in de wijk. De uitgangspunten van Vreedzaam, zoals het stimuleren van democratisch burgerschap, bewoners een stem geven en conflicten constructief oplossen, zijn in onze ogen de basis van het Sociaal Makelaarschap. Lees hier meer over de Vreedzame wijk.