Onze ambities

 

We kiezen niet alleen gebaande paden, maar leggen ook zelf nieuwe wegen aan waar dat nodig is. Dat vraagt naast creativiteit en lef ook vertrouwen in elkaar en bereidheid om samen te leren en te ervaren wat succesfactoren zijn. We willen als lerende organisatie deze ervaring delen met anderen, uitvoerders in ons werkveld, opleidingen en overheid. We willen voor anderen een inspiratiebron en proeftuin zijn.

Wijvandestraat

DOENJA Dienstverlening is op een nieuwe manier gaan werken: sociaal makelaars en sociaal beheerders maken de stap van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Bewoners doen nu meer zelf, waar voorheen beroepskrachten actief waren. Het is een andere kijk op hoe iedereen naar vermogen deel kan uitmaken van de samenleving. Wijvandestraat is een mindset, een houding die richtinggevend is voor het werk van DOENJA in de samenleving, maar ook in onze eigen organisatie

Wij van de straat is een ‘mindset’: een geheel van gedachten, opvattingen en overtuigingen ten aanzien van jezelf, anderen en de wereld om je heen.  De kern hiervan is dat bewoners zelf in staat zijn om belangrijke initiatieven voor zichzelf en hun wijk te ontwikkelen. Bewoners zijn eigenaar bij het aanpakken van initiatieven voor hun eigen wijk of doelgroep. De sociaal makelaar heeft een coachende rol en kan afwisselend prikkelend, bevragend, reflecterend zijn. Deze mindset is bepalend voor je beslissingen en acties als professional

Vanaf 2012 is deze mindset in de praktijk verder ontwikkeld en vorm gegeven binnen de Utrechtse welzijnsorganisatie DOENJA Dienstverlening in nauwe samenwerking met de Welzijnsvernieuwer.

We hebben 8 hoofdpunten benoemd die onze werkhouding beschrijven:

1. Ja natuurlijk!
2. Iedereen kan bijdragen
3. We doen het met wat er is
4. We maken ruimte voor energie en beweging
5. Eigenaarschap waar het hoort
6. We durven te provoceren en te inspireren
7. Iets groots begint meestal klein
8. Klopt het nog?

Lees hier meer over Wijvandestraat in onze folder.