Partners

Wij 3.0

Wij 3.0 biedt individuele begeleiding, groepsbegeleiding, advies en coaching op het gebied van re-integratie aan werkzoekenden, uitkeringsinstanties en ondernemers. DOENJA werkt met Wij 3.0 samen in het kader van het versterken van de wijkeconomie. Graag bieden we mensen kansen om naar vermogen mee te doen in de maatschappij. Samen willen we ons inzetten voor een nieuwe opzet van Bouwspeeltuin Voorn en ook willen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren bij projecten als VET, de Speeltuinen en onze Sport- en Speluitleen.
Meer informatie over Wij 3.0 vindt u via: www.wij30.nl

Cultuur 19

Met Cultuur 19 werkt Doenja dienstverlening samen binnen de Brede School het Zand en in het kader van culturele en maatschappelijke ontwikkeling in Leidsche Rijn. Het Leidsche Rijn Festival is een jaarlijks hoogtepunt voor de gezinnen met kinderen van 4-12 jaar. Cultuur 19 is verantwoordelijk voor de organisatie en Doenja biedt ondersteuning. Verder is er het aanbod voor Club19, de jaarlijkse “Duik in het Zand”, Zingende Beelden en sinds 2016 ook het theaterproject “Hangplek voor ouderen”.  
Meer informatie over Cultuur19 vindt u via: www.cultuur19.nl


Jongerencultuurhuis Kanaleneiland

Met het Jongerencultuurhuis werkt DOENJA Dienstverlening al samen sinds de oprichting. Gezamenlijk ondersteunen we elk jaar enkele trajecten op het snijvlak van cultuur en welzijn: MAKE, ARK-festival, onderdelen maatjesproject en inzet voor senioren.
Meer informatie over het jongerencultuurhuis vindt u via: www.cultuurhuiskanaleneiland.nl

Axion Continu

Axion Continu is een grote zorginstelling in Utrecht e.o. In het kader van de sociale prestatie voeren we in samenwerking projecten uit als SAMEN en Huiskamers van de wijk, die er aan bij moeten dragen dat er nieuwe manieren van samenleven en betrokkenheid ontstaan in de wijken voor die mensen die door de veranderingen in het zorgstelsel langer thuis moeten blijven wonen.
Meer informatie over Axion Continu vindt u via: www.axioncontinu.nl

Wijkconnect

Wijkconnect ontwikkeld een wijkwebsite voor alle wijken in Utrecht. Deze wijkwebsite moet er aan bijdragen dat buurtbewoners elkaar, maar ook instanties en bedrijven beter weten te vinden. DOENJA betaald en ontwikkeld mee aan de website onderdelen voor Rivieren- en Dichterswijk, Kanaleneiland en Binnenstad.
Meer informatie over Wijkconnect vindt u via: www.wijkconnect.com

Studio Appelmoes

In opdracht van DOENJA Dienstverlening coördineert Miranda van Studio Appelmoes de werkzaamheden rond de Werkplaats in Kanaleneiland. We willen voor tieners een plek bieden waar ze lekker met hun handen bezig kunnen zijn en hun technische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Er is inmiddels een goed lopende Bike-repair en een middag waarop gebouwd kan worden. Gezamenlijk hebben we als doel dat we met hulp van wijkbewoners de hele week door een aanbod voor jeugd gaan realiseren.
Meer informatie over Studio Appelmoes vindt u via: www.studioappelmoes.com