Vrienden van DOENJA

Oranjefonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. DOENJA vraagt regelmatig projecten aan bij het Oranjefonds. Momenteel ondersteunt het Oranjefonds “De Werkplaats” in Kanaleneiland. Landelijk zijn zij bekend van projecten die uitgevoerd worden in het kader van NL-DOET. www.oranjefonds.nl

Stichting Present 

Stichting Present Utrecht wil een brug slaan tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp willen ontvangen. Groepen vrijwilligers melden zich bij hen aan. Zij geven aan dat ze zich op een bepaalde dag willen inzetten. Ze gaan hierbij uit van het aanbod. De groep bedenkt wat ze te bieden hebben. Zo gaat Present uit van de kracht van de groep vrijwilligers. Jaarlijks doen we een aantal projecten samen met Present. Dit kunnen activiteiten in de buurt zijn, maar bv. ook opknapwerkzaamheden voor buurtvoorzieningen en speeltuinen.www.stichtingpresent-utrecht.nl.

Rabobank

De Rabobank is een bank die bekend staat om haar maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit het stimuleringsfonds levert ze ieder jaar een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

Activiteiten die door hen ondersteund worden:

  • Maatjesprojecten Leidsche Rijn en Zuid-West: in koppels trekken leerlingen van de Hogeschool Utrecht op met kinderen uit de wijk die extra ondersteuning nodig hebben. Samen gaan ze er op uit en beleven ze avonturen!
  • De Werkplaats in Kanaleneiland: twee middagen in de week kunnen tieners hier terecht om technisch aan de slag te gaan. Ze hebben een Bike-repair en maken handige producten voor de verkoop.
  • De huiskamer in Hart van Noord: Deze centrale plek in de wijk vervult een specifieke rol voor senioren en mensen met een beperking die door de veranderingen in de zorg langer thuis blijven wonen. Mensen ontmoeten elkaar en gaan samen spelletjes doen, wandelen of eten.

www.rabobank.nl en www.raboblog.nl

Stichting het Evert Zoudenbalch Huis

De Stichting het Evert Zoudenbalch Huis wil projecten ondersteunen van en voor kinderen in de een achterstandssituatie woonachtig in Utrecht. Ze ondersteunen sinds twee jaar ons matjesproject.

Utrecht Cares

Utrecht Cares biedt flexibel vrijwilligerswerk aan en creëert een netwerk jonge, energieke mensen die participeren in maatschappelijk welzijn. Utrecht Cares verbindt Young professionals met hulpbehoevenden en vergroot daarmee de onderlinge betrokkenheid en sociale samenhang in onze maatschappij. Met Utrecht Cares doen we jaarlijks enkele projecten in de wijk, variërend van klussen en ondersteuning van de Werkplaats tot leuke activiteiten voor kinderen, ouderen of andere buurtbewoners.www.utrechtcares.nl

Ondernemersfonds Utrecht

Het Ondernemersfonds Utrecht is niet een fonds dat vergelijkbaar is met andere fondsen. Alle OZB-niet-woning betalers krijgen een toeslag gekregen op hun OZB. Deze middelen worden gebundeld per trekkingsgebied (ongeveer 70 gebieden in Utrecht). De betalers per gebied beslissen gezamenlijk waar de middelen uit het Ondernemersfonds aan uitgegeven worden. In Terwijde is vanuit het Ondernemersfonds een bijdrage gedaan aan Speelnatuur en ook hebben ze onze partners van Cultuur 19 ondersteund bij de financiering van het Leidsche Rijn Festival. In Rivierenwijk is een bijdrage gegeven aan speeltuin de Zandloper.