Terug naar overzicht

DOENJA met hart voor uw wijk!

DOENJA met hart voor uw wijk!

´Iedere dag nieuwe kansen creëren´. Deze missie brengt DOENJA Dienstverlening al ruim 10 jaar in de praktijk. We richten ons met ervaring en ondernemerschap op het sociaal makelaarschap en sociaal beheer in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn, Zuidwest en Binnenstad. Je kunt ons in de wijk overal tegenkomen, bijvoorbeeld in wijkaccommodaties, buurtcentra en speeltuinen. Daarnaast hebben we een centraal bureau aan de Europalaan.

Participatiesamenleving
Met het begrip Participatiesamenleving en de komst van Vernieuwend Welzijn is het perspectief op welzijnswerk veranderd. Onze medewerkers noemen we sociaal makelaars en sociaal beheerders. Het relatief comfortabele idee dat ‘de overheid’ of de anderen ‘het wel voor ons zullen doen’ is gedateerd.
Buurtbewoners moeten zelf aan de slag. Met initiatieven,zelfbeheer, bewonersgroepen… en de sociaal makelaars en sociaal beheerders verbinden, voelen aan, initiëren, stimuleren
en faciliteren. We gaan ervan uit dat iedereen talenten heeft die waardevol kunnen zijn voor de maatschappij.

Uitgangspunt sociaal makelen
De kern van ons werk vormt het makelen: we luisteren naar bewoners en leggen verbindingen in de wijk, zodat we samen met bewoners en partners initiatieven kunnen opzetten. We vertalen signalen uit de wijk naar een advies, hoe de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. We zijn er voor iedereen. We dragen bij aan een wijk waar bewoners met plezier wonen, zelfredzaam zijn en zich veilig voelen. Een wijk waar
kinderen goed kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot participerende burgers. We werken hierin, als onderdeel van de buurt, met bewoners en tal van partners samen.

Lees meer over onze werkwijze in onze brochure.

Of bekijk hier ons online jaarverslag