Terug naar overzicht

Verkenning fusie DOENJA en Vooruit

Verkenning fusie DOENJA en Vooruit

Sociaal Makelorganisaties Vooruit en DOENJA gaan verkennen of een fusie mogelijk is.

Stichting Vooruit is de Sociaal Makelorganisatie in de Utrechtse wijken Zuid en Oost. Stichting DOENJA Dienstverlening is dit in de wijken Leidsche Rijn, Zuidwest en Binnenstad. Wij zijn van mening dat een fusie van onze organisaties zowel de kwaliteit als de continuïteit van onze dienstverlening verder zal vergroten en dat de zichtbaarheid en eenduidigheid van onze dienstverlening zullen toenemen. Om deze aannames te toetsen zullen we de komende maanden de mogelijkheden van een fusie intensief onderzoeken.
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,


Wijnand van de Giessen, directeur-bestuurder a.i. Vooruit
Theo den Hertog, directeur-bestuurder DOENJA Dienstverlening
Vooruit

 

Lees hier de gezamenlijke brief van de twee organisaties