Terug naar overzicht

IFS-congres 6-8 juni 2018

IFS-congres 6-8 juni 2018

Internationaal congres over wijkgericht werken: IFS-congres Helsinki, 6 tot 8 juni 2018.

Van 6 t/m 8 juni 2018 vindt in Helsinki het tweejaarlijkse IFS congres plaats over buurt- en wijkgericht werken. Dit keer is het vraagstuk: hoe kan het sociaal werk bijdragen aan de bevordering van democratie (Democracy, is it threatened?). Het congres is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met samenlevingsvraagstukken. Noteer de datum vast in je agenda. Registratie start op 1 december 2017. Er is nog ruimte voor het geven van een workshop of lezing.

 

Dagelijks zien we in het nieuws hoe democratie onder druk staat. Op welke manier kan het sociaal werk bijdragen aan het bevorderen van democratie? En wat is hierin de rol van sociaal werk?

Dit zijn vragen die in de tweedaagse conferentie van IFS (International Federation of Settlements and Neighborhood Centers) aan de orde komen. Bestuursleden Theo den Hertog (DOENJA Dienstverlening) en Petra van Leeuwen (Movisie) lichten het belang van de conferentie toe.

 

Voor wie is het congres bedoeld?

Petra: ‘Het congres is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met samenlevingsvraagstukken. Het IFS netwerk bestaat met name uit vertegenwoordigers van buurt- en wijkcentra. Vooral uitvoerend professionals, managers en bestuurders voelen zich aangesproken door de congressen.’

Theo: Door het delen van goede voorbeelden geven we ook een stem aan al die wijk- en buurtbewoners die zich dag in dag uit inzetten voor het vergroten van de leefbaarheid van hun directe woonomgeving.

 

Waarom kunnen jullie dit congres aanbevelen?

Petra: ‘Het valt me steeds weer op dat lokale vraagstukken ook mondiale vraagstukken zijn. Ik vind het inspirerend om door een internationaal perspectief tot nieuwe inzichten te komen. Het congres combineert interessante wetenschappelijke kennis met praktische aanpakken waardoor je gegarandeerd met nieuwe ideeën naar huis gaat.’

Theo:’ Het verstevigen van democratische grondprincipes is iets dat het lokaal niveau ontstijgt. Ook daarom is zo’n internationaal congres belangrijk. Zeker als je in ogenschouw neemt dat het IFS een adviesfunctie heeft binnen de verenigde naties‘.

Wat maakt een IFS congres bijzonder?

Petra: Voor mij is dat de verbondenheid die ik voel met allerlei mensen die zich, overal ter wereld, inzetten voor een rechtvaardige en veilige wereld voor ieder mens.’

Theo: ‘Er zijn altijd goede sprekers en inderdaad: al die enthousiaste mensen die ieder in hun eigen land op eigen wijze de wereld iets mooier, iets leefbaarder proberen te maken. Prachtig!…’

Over IFS

IFS is een netwerk van landelijke, regionale en lokale organisaties die communities willen versterken. Haar missie is een wereldwijde community op te bouwen door mensen die lokaal werken aan sociale rechtvaardigheid te inspireren en met elkaar in contact te brengen. IFS faciliteert netwerkactiviteiten, spoort aan tot uitwisseling van innovatieve ideeën en goede voorbeelden en bouwt de brug naar sociaal beleid. Een vooraankondiging van het congres is te vinden op https://www.ifsnetwork.org/ifs/.

Bijdragen aan het congres?

Heb je interessante kennis of aanpakken die je graag zou willen delen tijdens het congres? Neem dan vóór 1 november contact op met Mellouki Cadat, m.cadat@movisie.nl of bel hem op 030-7892023.

Contact

Wil je lid worden van IFS of heb je andere vragen, neem dan contact op met Theo den Hertog: t.denhertog@doenjadienstverlening.nl

 

Informatie over het congres vind je ook op de site van IFS < https://www.ifsnetwork.org/ifs/news/latest/