Terug naar overzicht

NIZU zoekt ambassadeur

NIZU zoekt ambassadeur

Het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) heeft, met ingang van 1 januari 2019, in alle wijken een ambassadeur informele zorg. De ambassadeurs vertegenwoordigen NIZU partijen en feitelijk alle Informele Zorg partijen in de stad. Tot de informele zorg rekenen we vrijwillige inzet én mantelzorg-ondersteuning. De ambassadeur draagt bij aan de verbinding van het formele en informele zorg binnen wijken. De ambassadeur werkt daarvoor samen met de Buurteams, Sociaal Makel Organisaties, buurtnetwerken, bewoners, huisartsen,  wijkverpleging etc. De aanpak kan per wijk verschillen.

 

Wij zijn op zoek naar een:

 

ambassadeur informele zorg Utrecht

 

voor Utrecht Zuid (Bokkenbuurt, Hoograven, Tolsteeg en Lunetten)

met ingang van 1 januari 2019; 8 uur per week voor tenminste 1 jaar.

 

Werkzaamheden

Als ambassadeur informele zorg werk je autonoom in de wijk aan de verbinding tussen de formele en informele zorg. Je werkt samen met formele en informele partners in de wijk om ervoor te zorgen dat burgers met een hulpvraag snel de juiste informele zorg aangeboden krijgen. Dat kan binnen en buiten de wijk. Hiervoor heb je een goed inzicht in de informele zorg in Utrecht nodig.

 

Takenpakket

 • Neutrale vertegenwoordiging van het stedelijk aanbod Informele Zorg (vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning)
 • Informele Zorg een gezicht geven in de wijk, werken aan inzicht in het aanbod van IZ zowel bij bewoners als professionals
 • Signaleren van leemten in het aanbod IZ om het aanbod te kunnen optimaliseren.
 • Deelnemen aan lokale netwerken, overleggen en projecten
 • Samenwerken met alle partijen in de wijk, waarbij expliciete aandacht voor de gezondheidzorg
 • Het bespreken van casuïstiek met professionals (denk aan buurtteams, MDO’s, OM U 3.0, Welzijn op recept etc.)
 • Extra aandacht voor het opbouwen van een relatie met bewoners(initiatieven) en vrijwilligers
 • Wijkgericht werken is de norm
 • Het opnemen en afhandelen van informatieverzoeken (telefoon en mail) via het Infopunt IZ Utrecht.
 • Inzichtelijk moet worden hoeveel casussen je bespreekt (en met wie) en hoeveel doorverwijzingen je doet (en naar wie)
 • Leveren van maatwerk
 • Verbinden waar nodig
 • Signaleren van problemen en zorgen voor een goede afwikkeling
 • Kennisdeling

 

Wat heb jij te bieden?

 • Je bent een enthousiaste, toegankelijke, netwerker/verbinder die het belangen van formele en informele zorg bij elkaar kan brengen.
 • In staat om autonoom in de wijk het benodigde netwerk op te bouwen, waarbij de mens voor wie we werken steeds centraal staat.
 • Je bent resultaatgericht en hebt een zakelijke werkhouding.
 • Je bent goed op de hoogte van de informele zorg in Utrecht.
 • Je hebt HBO niveau
 • Je werkt bij een informele zorg organisatie in Utrecht

 

Wat bieden wij jou?

 • Een leuke, uitdagende, opdracht in de wijk Zuid.
 • Een prettig team van ambassadeurs die samen werken aan een optimale verbinding tussen de formele en informele zorg.
 • De ondersteuning die je nodig hebt om je werk optimaal te kunnen doen.
 • Beloning conform CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening (schaal 8 of 9), afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Je kunt vanuit je organisatie gedetacheerd worden.

 

Wil jij?

Meer weten? Dan kun je contact opnemen met Jenny Westrik (coördinatie ambassadeurs informele zorg) 06 53501280

Solliciteren? Stuur dan, vóór 5 december 2018, een mail met motivatie en cv naar Julia Muller (juliamuller@nizu.nl)