Terug naar overzicht

DOENJA neemt afscheid

DOENJA neemt afscheid

Geachte relatie,

Inmiddels zal het bij u bekend zijn. De Gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen het sociaal makelaarschap vanaf 2019 te laten uitvoeren door DOCK en daarmee afscheid te nemen van de huidige 5 Utrechtse aanbieders, waaronder DOENJA.

Even waren we sprakeloos. Hoe is het mogelijk dat een organisatie als DOENJA met een goede lokale en landelijke pers, na 2019 niet langer een sociaal makelorganisatie in Utrecht is……?

Na de sprakeloosheid kwam de realiteitszin. DOENJA heeft al eerder aangegeven voorstander te zijn van één Utrechtse organisatie voor het sociaal makelaarschap met daarbij de vrijheid voor wijkgerichte diversiteit; doen wat nodig is. We hebben aangegeven dat we denken dat er daardoor meer mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van medewerkers, meer aansluiting ontstaat bij bestuurlijke stadsbrede netwerken, er meer inhoudelijke verdieping kan plaatsvinden en de overhead verder kan worden teruggedrongen. We hebben het voortouw genomen door over onze eigen schaduw heen te stappen en een stadsbrede fusie voor te stellen. Toen dat geen haalbare kaart bleek bij collega organisaties hebben we het voortouw genomen door met Vooruit een fusie te verkennen en lag er inmiddels een voorgenomen besluit tot fusie.

Die stadsbrede organisatie is er gekomen, maar wat doet het pijn dat DOENJA daar niet bij betrokken is…..

Ik ben er van overtuigd dat wat DOENJA de afgelopen jaren heeft bewerkstelligd en ontwikkeld een prachtige bruidsschat is voor DOCK. Ik ben er van overtuigd dat de energie en bevlogenheid van DOENJA voortleeft na 2019. En dan ben ik toch trots!

Al onze uitvoerende medewerkers zullen vanaf 1 januari 2019 nog steeds als sociaal makelaar en sociaal beheerder actief zijn. Wij willen hen veel werkplezier wensen binnen DOCK en hen uitdagen iets van de professionele ontwikkeling vanuit DOENJA mee te nemen de toekomst in. We willen u als relatie bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. En tot slot willen we DOCK succes wensen met de doorontwikkeling van het sociaal makelaarschap en het vergroten van de leefbaarheid in Utrecht.

Met vriendelijke groeten,

Namens het managementteam,

Theo den Hertog

Directeur-bestuurder

Als MT zijn we na 1 januari nog actief binnen DOENJA met de afhandeling van lopende zaken.

Download hier de brief.