Terug naar overzicht

Dayna: jeugd sociaal makelaar 2018

kinderen, senioren, ouders & kinderen, actieve bewoners
Dayna: jeugd sociaal makelaar 2018

Dayna Maduro van DOENJA Dienstverlening is de Utrechtse jeugd sociaal makelaar van het jaar. Met deze mooie prijs van D66, uitgereikt door raadslid Anne Marijke Podt, zet zij Dayna in het zonnetje.

“D66 vindt de stem van jongeren en jeugdigen in de stad heel belangrijk. Ze mogen misschien nog niet stemmen, maar ze moeten wat ons betreft wel mee kunnen denken en praten over zaken die hen aangaan”, vertelt Podt, “En juist jeugd sociaal makelaars en jongerenwerkers zijn de mensen die jongeren en jeugdigen helpen een stem te hebben en een plek te bieden in de stad. Ze werken zo iedere dag met de toekomst van Utrecht, maar staan maar zelden zelf in het zonnetje. Het leek ons leuk daar eens iets aan te doen”.

Alle nominaties zijn volgens haar voorgelegd aan een jury, bestaande uit mensen van de D66-werkgroep Zorg & Welzijn, dat zijn leden van D66 die speciale aandacht hebben voor dat thema, en een aantal jongeren. “Zij hebben uiteindelijk een keuze gemaakt. Het feit dat Dayna door zoveel kinderen werd genomineerd en dat ze dit ook al zó lang doet, vond de jury heel bijzonder”, aldus Podt.

Trots

Ook voor DOENJA zelf kwam de uitverkiezing als een leuke verrassing. Manager Mounaim  Abdelkhalki: “Ik ben vooral trots om een collega te mogen zijn van de jeugd sociaal makelaar van het jaar. En welverdiend. Dayna zet zich heel gedreven in voor de ontwikkeling en ontmoeting van kinderen en hun ouders in Kanaleneiland en Transwijk. De reacties van de kinderen laten de waarde zien van haar inzet”.