Terug naar overzicht

Vreedzame Wijk-Flits RIDI

Vreedzame Wijk-Flits RIDI

Kinderen leren veel meer op school dan alleen lezen en rekenen. Ze leren hoe om te gaan met elkaar, sociale vaardigheden, en hoe onze samenleving in elkaar zit en werkt. Ze leren een eigen mening ontwikkelen, een stem te hebben, een steentje bij te dragen en hoe democratie werkt.

Maar een samenleving in de klas is anders dan in de wijk, in de stad of land. Het stopt niet voor de drempel op school.  En daarom besloten verschillende organisaties, waaronder DOENJA, politie, Stichting JoU, Kind & Co, en de scholen om een veilige omgeving voor kinderen te creëren waar zij de vaardigheden kunnen oefenen en ontwikkelen. Met elkaar hebben ze een convenant getekend voor een Vreedzame Wijk.

Hierbij volgen ze de vaardigheden die kinderen leren op Vreedzame Scholen, maar die ook goed aansluiten bij Kanjer-scholen. Via deze Flits willen wij u informeren wat er gebeurt in Vreedzaam Rivieren-Dichterswijk.

Lees hier de Vreedzame Wijk-Flits voor Rivieren-Dichterswijk