Afscheid van Doenja

Inmiddels zal het bij u bekend zijn. De Gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen het sociaal makelaarschap vanaf 2019 te laten uitvoeren door DOCK en daarmee afscheid te nemen van de huidige 5 Utrechtse aanbieders, waaronder DOENJA.

Al onze uitvoerende medewerkers zijn vanaf 1 januari 2019 nog steeds als sociaal makelaar en sociaal beheerder actief. Wij willen hen veel werkplezier wensen binnen DOCK en hen uitdagen iets van de professionele ontwikkeling vanuit DOENJA mee te nemen de toekomst in. We willen u als relatie bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. En tot slot willen we DOCK succes wensen met de doorontwikkeling van het sociaal makelaarschap en het vergroten van de leefbaarheid in Utrecht.