Gegevens ANBI

naam Stichting Doenja Dienstverlening
RSIN 813342909
Bezoekadres Europlaan 55, Utrecht
Postbus Postbus 2793, 3500 GT Utrecht
Bestuurder de heer P.R. Lauwers
RvT voorzitter: de heer J. van Elderen
lid: mevrouw J. Berends
lid: vacant
Beloningsbeleid CAO Sociaal Werk

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van een leefbare en vitale samenleving door:

  1. het leveren van een bijdrage aan de sociale en materiƫle verbetering van wijken en buurten;
  2. het faciliteren en stimuleren van de sociale, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van burgers;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.